Skolotāja Inga Rasmane apmāca Burbulītes aģentus

 

Skolotāja Inga Rasmane apmāca Burbulītes aģentus

Kad oktobrī Ziepju Burbulīte un Negantais Mikrobs ciemojās LTV1 raidījumā „Kas te? Es te!”, viņiem palīgā nāca mazie aģenti, lai kopā nodziedātu roku mazgāšanas dziesmu. Visi ķipari lieliski padarīja darbiņu un par to paldies jāsaka arī viņu skolotājai Ingai Rasmanei, kura dalījās pieredzē gan par projektu, gan mīlestību pret mūziku.

Mūzikas skolotāja Inga Rasmane strādā Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādē „Rotaļa” un savā muzikālajā darbībā mīl radoši izpausties: „Jau bērnībā, apmeklējot bērnudārzu, man mīļas bija mūzikas nodarbības un mūzikas skolotāja. Vienmēr izrādīju interesi un iniciatīvu piedalīties uzvedumos un svētku pasākumos. Savā ikdienā, strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem, esmu novērojusi, ka bērnus mūzikas pasaulē var ieinteresēt caur pasaku tēliem. Vērojot bērnu dažādos raksturus, meklēju pieeju, kā caur mūziku un pasaku tēliem veicināt bērnu talantu attīstību. Pati veidoju muzikālus uzvedumus, rakstu scenārijus, saceru dziesmas. Pie scenāriju veidošanas pieeju pārdomāti, radoši, lai tajos tiktu ietverta gan audzinoša, gan izglītojoša un emocionāla pieredze. Gatavoju maskas un tērpus, kā arī veidoju telpas noformējumu – skatuvi. Iedvesmu un idejas meklēju, papildinot zināšanas kursos.”

Ko nozīmēja piedalīties Drogas korporatīvās sociālās atbildības projektā, gatavojoties raidījumam "Kas Te? Es Te!"?

Bija ļoti interesanti piedalīties šajā pasākumā! Guvām jaunus iespaidus par televīziju un filmēšanas procesiem, aktieru darbu. Ar lielu atbildību gatavojāmies bērnu iemīļotākajam raidījumam „Kas te? Es te?”. Īsā laika posmā bērni apguva roku mazgāšanas dziesmu, kuras nostiprināšanas procesā iesaistījās arī bērnu vecāki. Līdz ar to izveidojās draudzīga, radoša komanda.

Šis projekts ir interesants un izglītojošs, jo veicina bērnu sanitārhigiēnisko iemaņu ieaudzināšanu. Uzskatāmā un interesantā veidā parādītas pareizas roku mazgāšanas darbības. Pareizi, ka tiek iesaistīta atbilstoša mērķauditorija. Liels paldies visiem projekta dalībniekiem un projekta veidotājiem! Paldies par bērnu labsajūtas rūpēm un par iespēju piedalīties šajā interesantajā pasākumā! Novēlu daudz jaunu projektu un panākumu turpmākajā darbā!

 Drogas korporatīvās sociālās atbildības projekts Drogas